همکاران
Business-Strategy

url215613

هلدینگ گماج با داشتن همکار و نمایندگی در ۴ کشور کانادا ، آلمان ، ترکیه ، چین در زمینه بازرگانی به صورت تخصصی روی محصولات صنعت های نفت و پتروشیمی ، متالورژی ، مکانیک و انرژی فعال می باشد و با توجه به شرایط کنونی تحریم های بازرگانی و بانکی کشور عزیزمان قادر به واردات تخصصی محصولات و مواد اولیه و تجهیزات آزمایشگاهی این صنعت ها و همچنین اخذ نمایندگی و ایجاد شرایط گارانتی محصول مربوطه در ایران از طریق این ۴ کشور می باشد .

بالا