آموزش

courses-bannerگماج بر این باور می باشد یکی از دلایل پیشرفت چرخه صنعت ،  پیوند علم و صنعت با هم و به صورت موازی و به روز می باشد که در این باب سعی کرده ایم یکی از کمبودهای سیستم دانشگاهی   را پوشش بدهیم و به تعلیم و آشنایی صنعتکار به صورت عملی با درسی که در دوران دانشگاهی نسبت به گرایش خودش خوانده است بپردازیم ؛ همچنین سطح  علوم مهندسی و اجرایی و مدیریتی در صنعت کشور عزیزمان چندان پیشرفته نیست. گماج  تلاش میکند که گامی بزرگ دراین جهت  برداشته تا بتواند هر دو ضعف را در یک سیکل پوشش دهد و صنعتکار تحصیل کرده را به سمت مسیر درستش هدایت کند ؛که شما از طریق این سایت می توانید از تمامی دوره های آموزشی و همایش های داخلی و خارجی گماجکار با ارائه مدرک مربوطه ازمعتبر ترین مراکز داخلی و خارجی و زمان و مکان آن مطلع شوید ( نامبری تمام دوره ها به همراه شرح کامل هر کدام در دسته بندی های زیر)  . 

بالا