۹۱ هزار میلیارد ریال سود و صرفه اقتصادی حاصل از اجرای نظام پیشنهادها

به گزارش خبرنگار شانا در مناطق نفتخیز جنوب، محمد باورساد در دومین جشنواره قدردانی و تجلیل از مبتکران و گروههای برتر نظام مشارکت این شرکت، افزود: نظام مشارکت ساختار ارزشمندی است که اگر مدیران به آن توجه داشته باشند زمینه ساز بروز خلاقیت در کارکنان می شود.

وی با بیان این که نظام مشارکت این شرکت با ۲۴۸ گروه موفقیتهای زیادی به دست آورده، اظهار کرد: پشتیبانی، هدایت و حمایت از کارکنان موجب ظهور ایده های نوین و شکوفایی ابتکارات و به دنبال آن سود و صرفه زیادی برای سازمان می شود.

در این جشنواره که حسن غلام نژاد  رئیس مهندسی ساختار و بهره وری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، خانم طاهری کارشناس ارشد نظام مشارکت شرکت ملی نفت ایران و دبیران نظام مشارکت شرکتهای تابع  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب  حضور داشتند از ۸۵ نفر از مبتکران، مخترعان و گروههای برتر نظام مشارکت شرکت نفت و گاز آغاجاری قدردانی شد.

شرکت نفت و گاز آغاجاری یکی از شرکتهای بهره برداری زیر مجموعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است.

در تاريخ : ۲۲ خرداد , ۱۳۹۴
بالا