۱۱۰۰ خانوار آبادانی از نعمت گاز برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار شانا در مناطق نفتخیز جنوب، ناصر حسینی گفت: این پروژه شامل ساخت ۱۱ کیلومتر شبکه گذاری و نصب ۹۰۰ انشعاب است.

وی افزود: با اجرای این پروژه که بیش از ۱۱ میلیارد ریال هزینه در بر دارد، یکهزار و ۱۰۰ خانوار ساکن این منطقه تحت پوشش شبکه گاز طبیعی قرار می گیرند.

به گفته وی، هم اکنون ٩۵ درصد خانوار شهری و ۵٣ درصد خانوار روستایی استان خوزستان از نعمت گاز طبیعی برخواردارند.

در تاريخ : ۱۹ خرداد , ۱۳۹۴
بالا