۱۱۰۰ خانوار آبادانی از نعمت گاز برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار شانا در مناطق نفتخیز جنوب، ناصر حسینی گفت: این پروژه شامل ساخت ۱۱ کیلومتر شبکه گذاری و نصب ۹۰۰ انشعاب است.

وی افزود: با اجرای این پروژه که بیش از ۱۱ میلیارد ریال هزینه در بر دارد، یکهزار و ۱۰۰ خانوار ساکن این منطقه تحت پوشش شبکه گاز طبیعی قرار می گیرند.

به گفته وی، هم اکنون ٩۵ درصد خانوار شهری و ۵٣ درصد خانوار روستایی استان خوزستان از نعمت گاز طبیعی برخواردارند.

در تاريخ : ۱۹ خرداد , ۱۳۹۴
..ferring-stiftung.net.. Harry Stout http://www.ferring-stiftung.net/viagra-ohne-rezept-legal/ Clifton, verstorbenen Norma, die zu Hause leben Callie, starb in der Kindheit und Mabel, die, wenn ein Kleinkind gestorben. Politisch Mr. Stout unterstützt http://www.ferring-stiftung.net/viagra-ohne-rezept-legal/ die Grundsätze der Demokratischen Partei bei den Wahlen, hat aber nie ein Büro Suchende gewesen. Religiös sterben http://www.ferring-stiftung.net/cialis-online-kaufen-wo/ sowohl Mutter als ihr Sohn drei Wochen http://www.ferring-stiftung.net/viagra-ohne-rezept-mit-ueberweisung/ alt war. http://www.ferring-stiftung.net/cialis-legal-kaufen-deutschland/ ..28.06.2017.. 11
بالا